Radomsko, Łódzkie 3.3o Poniedziałek, 25 Marca 2019
ważne informacje

Powiat

Geoportal prawdę o wiatrakach ci powie...

Beata Januszewska

Po wejściu w życie ustawy wprowadzającej ograniczenia zabudowy mieszkaniowej z uwagi na istniejące elektrownie wiatrowe znacznie wzrosło zainteresowanie sytuacją działek budowlanych położonych w obszarze oddziaływania elektrowni wiatrowych (określonym ustawą). W związku z tym, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Radomsku udostępniło za pomocą internetu związane z tym mapy.

czytaj więcej

System przeciwpożarowy w szpitalu sprawny

Tomasz Kolmasiak

System zabezpieczeń przeciwpożarowych w szpitalu działa prawidłowo, a ujawnione podczas ostatniej kontroli usterki nie oznaczają, że w budynku Szpitala Powiatowego w Radomsku doszło do zagrożenia przebywających tam osób - zapewnia Zarząd Powiatu Radomszczańskiego.

czytaj więcej

Rządowa reforma edukacji zrujnuje budżet starostwa?

Beata Januszewska

Na ostatniej sesji rady powiatu radomszczańskiego, która miała miejsce 20 marca w Starostwie Powiatowym, mówiono na temat rządowej reformy edukacji. A dokładniej o przyznanej subwencji, której kwota dla zarządu starostwa stanowi jasną odpowiedź na to, że budżet zostanie mocno nadszarpnięty-kosztem planowanych remontów dróg w powiecie.

czytaj więcej

Czy dojdzie do centralizacji ośrodków wsparcia i pomocy społecznej działających w Radomsku?

Beata Januszewska

Czy możliwe jest skupienie w jednym miejscu ośrodków wsparcia i pomocy społecznej działających w Radomsku? Między innymi na ten temat prowadzono rozmowy podczas ostatniej sesji (20 marca) w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Postanowiono, że środki finansowe na przyszłe Centrum Rehabilitacyjno - Integracyjne zostaną zapisane w tegorocznym budżecie. Prewencyjnie, w razie wystąpienia możliwości o przyznanie dofinansowania na jego budowę.

czytaj więcej

Kolejne sprawdzanie dróg powiatowych przez radnych

Beata Januszewska

W czasie kolejnych już oględzin dróg powiatowych, dokonano kolejnej oceny ich stanu technicznego. Tym razem naczelnikowi Wydziału Zarządzania Drogami towarzyszyło siedmiu radnych Rady Powiatu Radomszczańskiego. Dwoje radnych obejrzało wszystkie szesnaście lustrowanych odcinków.

czytaj więcej

Uczniowie z wizytą w szpitalu

Beata Januszewska

Uczniowie szkół z regionu Radomska odwiedzili 20 marca Szpital Powiatowy. Pracownicy opowiadali im o funkcjonowaniu placówki. Dzięki temu młodzież mogła poszerzyć swoją wiedzę medyczną.

czytaj więcej

Szkoły gotowe na dwa roczniki

Tomasz Kolmasiak

O przygotowaniach do przyjęcia dwóch roczników uczniów: absolwentów gimnazjów i podstawówek oraz o związanych z tym problemach dyskutowano podczas narady zorganizowanej w poniedziałek (18 marca) w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wśród tematów były także m.in. o sprawy związane z ewentualnym strajkiem nauczycieli, zapowiadanym na kwiecień 2019 r.

czytaj więcej

Konwent Powiatów obradował

Tomasz Kolmasiak

W zwołanych na piątek (15 marca) obradach konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego uczestniczył Jakub Jędrzejczak, Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego.

czytaj więcej

Domy daleko od wiatraków

Tomasz Kolmasiak

Tematyka związana z wejściem w życie przepisów wskazujących odległość nowej zabudowy mieszkaniowej od istniejących elektrowni wiatrowych była jednym z zagadnień omawianych przez Członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego, Ewę Gajzler podczas sesji Rady Gminy Gidle. Problemy związane z nowelizacją ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych mogą dotyczyć także mieszkańców kilku innych gmin w Powiecie Radomszczańskim.

czytaj więcej

Jak pozyskiwać fundusze

Tomasz Kolmasiak

Dzięki szkoleniu zorganizowanemu przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa w Gminie Gidle mieszkańcy gminy Gidle mogli się dowiedzieć jak np. skąd pozyskać pieniądze na działalność organizacji pozarządowej i jak wypełnić wniosek o przyznanie funduszy. Spotkanie odbywało się w budynku świetlicy wiejskiej, oddanej do użytku dla lokalnej społeczności latem ubiegłego roku.

czytaj więcej

Inspekcja dróg w gminie Przedbórz

Beata Januszewska

Kolejna droga pod lupą władz Powiatu Radomszczańskiego. Tym razem w poniedziałek, 4 marca Starosta Beata Pokora, członek zarządu Ewa Gajzler oraz pracownicy Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym w Radomsku sprawdzali pozimowy stan nawierzchni dróg powiatowych w gminie Przedbórz.

czytaj więcej

Tylko 6% dróg w całym powiecie jest w złym stanie?

Beata Januszewska

6% ze wszystkich dróg powiatu radomszczańskiego określonych zostało, że jest w złym stanie technicznym. Taki wynik prezentuje przeprowadzona przez Wydział Zarządzania Drogami analiza stanu dróg w powiecie. A przedstawiona została 4 marca na komisji rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska.

czytaj więcej

Co dalej z zakupem drona dla powiatu?

Beata Januszewska

4 marca odbyła się komisja rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Jednym z omawianych tematów był zakup drona dla powiatu oraz czujników monitorujących jakość powietrza dla gmin.

czytaj więcej

W starostwie zostanie wybudowana winda

Beata Januszewska

Na posiedzeniu komisji rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Radomsku 4 marca rozmawiano m.in. o nadchodzących remontach, jakie mają zostać przeprowadzone w budynku starostwa. Obejmować mają one szereg prac budowlanych, które wpłyną na poprawę funkcjonalności siedziby urzędu. Ma powstać również winda wewnętrzna.

czytaj więcej

OSP Krzywanice włączone do KSRG

Tomasz Kolmasiak

Uroczystym apelem w dniu 3 marca uczcili druhowie z OSP w Krzywanicach (gm. Lgota Wielka) włączenie ich jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

czytaj więcej

Lustrowali drogi na terenie gminy Ładzice

Tomasz Kolmasiak

Starosta Beata Pokora, Członek Zarządu Powiatu Ewa Gajzler, Przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Zygma oraz wójt Gminy Ładzice Krzysztof Ciupiński uczestniczyli w przeprowadzonej w czwartek lustracji stanu dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Ładzice.

czytaj więcej

Obradowały rady społeczne szpitala i przychodni Pro Familia

Beata Januszewska

Pierwsze posiedzenia nowo wybranych Rad Społecznych Szpitala Powiatowego w Radomsku oraz SP ZOZ ,,Pro Familia” za nami. Pozytywnie zaopiniowano m.in. przyjęcie przez szpital darowizny od fundacji Jurka Owsiaka. Natomiast w planie inwestycyjnym SP ZOZ znalazł się m. in. montaż klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni oraz zakup nowej aparatury i sprzętu medycznego – dwóch spirometrów.

czytaj więcej

Czy szpitalny parking zostanie powiększony?

Beata Januszewska

Ponad 300 miejsc parkingowych przy szpitalu w Radomsku to dużo czy mało? Okazuje się, że mało. Na ostatnim posiedzeniu komisji zdrowia i pomocy społecznej, 26 lutego radni debatowali nad zmianami w kwestii opłat za miejsca postojowe oraz o możliwościach wprowadzenia nowego systemu parkingowego opartego na biletach.

czytaj więcej