Radomsko, Łódzkie 21.0o Poniedziałek, 19 Sierpnia 2019

Jestem otwarta na ludzi [wywiad]

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Rozwiewa obawy o zwolnieniach w magistracie, ale zapowiada likwidację straży miejskiej. O wizji rozwoju Przedborza i całej gminy, rozbudowie infrastruktury turystycznej wzdłuż rzeki Pilicy, aktywizacji społeczeństwa i współpracy z parlamentarzystami na rzecz rozwoju gminy Tomasz Kolmasiak rozmawia z Renatą Koską, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na stanowisko burmistrza Przedborza.

Pierwszą decyzją po objęciu fotela burmistrza miasta będzie…?
Szanowny Panie Redaktorze, najpierw jako kierownik zakładu spotkam się z moimi współpracownikami i przedstawię im wizję pracy urzędu, przyjaznego dla petenta, kompetentnego, zachęcając tym samym do współpracy, rozwiewając ich obawy o zwolnieniach. Będziemy wspólnie pracować dla poprawy jakości świadczonych przez nas usług mieszkańcom miasta i gminy Przedbórz. Następnie muszę zapoznać się ze stanem gminy i to jaki jest jej stan spowoduje podejmowanie decyzji w różnym zakresie i porządku. Jedną z pierwszych spraw będzie przedstawienie radnym projektu uchwały o likwidacji straży miejskiej, która zarówno w mojej opinii jak i mieszkańców, nie spełnia swojej roli. No i oczywiście jako, że to będzie już listopad, przygotowania do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości.

Jaka jest Pani wizja rozwoju Przedborza?
Moja wizja rozwoju Przedborza to poprawa jakości życia mieszkańców. Poprzez współpracę i konsultacje społeczne będę analizować najbardziej pilne potrzeby mieszkańców. Przedbórz zasługuje na zmiany na lepsze. Nie tylko naszemu miastu, ale całej gminie potrzebne są: nowe drogi i chodniki, poprawa oświetlenia ulicznego i oznakowania, zmodernizowana i rozbudowana miejska oczyszczalnia ścieków, kontrakt na łóżka w ZPO oraz zwiększenie oferty medycznej w publicznej przychodni zdrowia w Przedborzu i w Górach Mokrych. Trzeba zadbać o poprawę usług oraz zwiększenie oferty w Zakładzie Komunalnym, stadion MKS Pilica z zapleczem socjalnym przy ul. Sportowej. Powinny powstać parkingi w nowych miejscach, należy zrewitalizować parki i skwery przy ul. Krakowskiej i Częstochowskiej, odbudować muszlę koncertową, dokonać renowacji zaniedbanych i zniszczonych pomników.

A jakieś pomysły na aktywne spędzanie czasu na powietrzu?
Powinny powstawać otwarte strefy aktywności (place zabaw, siłownie zewnętrzne i altanki/wiaty), nie tylko mieście, ale także w wielu sołectwach, nowe szlaki piesze i rowerowe. Poprawa terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Pilicy, odnowa plaży miejskiej "Błonia" od strony ul. Browarnej przyczyni się z pewnością do rozwoju turystyki. Będę się starała o przywrócenie najpotrzebniejszych połączeń autobusowych, utworzenie w przedszkolu grup żłobkowych, dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i formy aktywności dla dzieci w szkołach podstawowych w Przedborzu i Górach Mokrych, powrót kuchni i stołówek do szkół i przedszkola.

A czy przedborskie liceum może stanowić atrakcyjne miejsce do nauki dla młodzieży?
Promocja przedborskiego liceum wśród dzieci, młodzieży i rodziców to również jedno z ważnych zadań, bo szkoła średnia posiada wieloletnią tradycję i należy zadbać o jej przyszłość i rozwój. Będę starała się aktywizować i integrować różne środowiska społeczne i kulturalne, promować i wspierać twórców i artystów ludowych, stwarzać warunki pozwalające na rozwój  zainteresowań i talentów. Mieszkańcom potrzebny jest także kompetentny urząd, z którego będą wychodzili z satysfakcją, kiedy ich sprawy będą załatwiane profesjonalnie i priorytetowo.

Jaką rolę w programie wyborczym odgrywa rozwój turystyki i jak sprawić, aby Przedbórz wraz ze swoimi walorami przyrodniczymi był jeszcze bardziej atrakcyjny?
Przede wszystkim odbudowa infrastruktury turystycznej wzdłuż rzeki Pilicy wraz z rozwojem turystyki kajakowej. Utworzenie miejsc wodowania połączonych z przygotowanymi miejscami odpoczynku, poprawa oznakowania. Utworzenie szlaków rowerowych, turystycznych, krajobrazowych i historyczno-dydaktycznych. Rozwój bazy turystycznej i agroturystycznej. Pomoc gminy w tworzeniu gospodarstw agroturystycznych w celu zwiększenia oferty noclegowej oraz aktywizacji mieszkańców wsi do uzyskiwania dodatkowych dochodów z działalności pozarolniczej. Wykorzystanie walorów krajobrazowych i historycznych, wszak Przedbórz to miasto kazimierzowskie.

Obecnie sporą rolę odgrywa w gminie związane z burmistrzem Naczyńskim stowarzyszenie. Co się stanie jeśli wygra Pani wybory? Odzyska Pani placówki miejskie, którymi administruje stowarzyszenie?
W Przedborzu działa kilka stowarzyszeń i należy stworzyć warunki dla równego traktowania. Moim celem jest przywrócenie  ładu, w którym zadania przypisane gminie, będzie realizowała gmina, np. w szkołach i przedszkolu będą kuchnie i stołówki, a osoby pracujące obecnie przy przygotowywaniu posiłków w stowarzyszeniu, znajdą zatrudnienie w podległych gminie placówkach. Będę wspierała Klub Seniora, druhów OSP, MKS Pilica oraz wszelkie inicjatywy społeczne, uroczystości kulturalne, historyczne i patriotyczne.

Jakie ma Pani pomysły na kampanię wyborczą? Ulotki, internet, bezpośrednie spotkania i rozmowy z mieszkańcami?
Moja kampania jest przede wszystkim czysta i merytoryczna, na argumenty programowe. Oczywiście plakaty, banery, media społecznościowe - Facebook, ulotki, ale najważniejsze są dla mnie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami,  gdzie mogę im przedstawić swój program. W ubiegłą niedzielę miałam spotkanie przedwyborcze w OSP Góry Mokre. Uczestniczyło w nim ponad 100 osób. Chcę jeszcze jedno takie spotkanie zorganizować w Przedborzu. Swoim doświadczeniem i zaangażowaniem gwarantuję dobrą komunikację i współpracę z radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, grupami zawodowymi i społecznymi, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Jestem otwarta na ludzi młodych, ich pomysły i potrzeby, na ludzi starszych, niepełnosprawnych, samotnych, na poprawę ich sytuacji. Pracę w samorządzie traktuję jako służbę drugiemu człowiekowi, gdyż jego dobro i rozwój są dla mnie wartością nadrzędną. Chcę być burmistrzem miasta i gminy Przedbórz, który będzie dbać o potrzeby mieszkańców i realizować powierzone mu zadania rzetelnie i profesjonalnie. Swoje zamierzenia i plany będę realizowała w oparciu o programu rządowe,  we współpracy z posłami okręgu 10. piotrkowskiego. Zapraszam mieszkańców miasta i gminy Przedbórz na wybory w dniu 21 października i proszę o oddanie głosu na moją osobę. Kandyduję z list KW Prawo i Sprawiedliwość.

Dziękuję za rozmowę.

komentarze