Rusza rekrutacja do udziału w Programie Aktywności Lokalnej

W ramach projektu „Możemy więcej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, właśnie rozpoczęła się rekrutacja do udziału w Programie Aktywności Lokalnej.

W ramach projektu „Możemy więcej”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu, właśnie rozpoczęła się rekrutacja do udziału w Programie Aktywności Lokalnej.

Poszukiwane są osoby w wieku od 15 do 64 lat, osoby zarówno zatrudnione jak i  bezrobotne, nieaktywne zawodowo, niepełnosprawne, zamieszkałe na terenie miasta Radomsko, w lokalach  mieszkalnych przy ulicach: Zgody, Kolejowa, Św. Rozalii.

 

Właśnie z tego obszaru Radomska, przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku zostanie zrekrutowane 50 osób. Samą rekrutacją zajmą się pracownicy socjalni realizujący działania w Programie Aktywności Lokalnej pn. „Trzy podwórka”, można również zgłaszać się samodzielnie poprzez wypełnienie ankiety oraz zapoznanie się z regulaminem, oba dokumenty będą dostępne na stronie internetowej www.mops-radomsko.pl oraz w:

 

- Zespole Innowacyjnej Pracy Środowiskowej - MOPS Radomsko, budynek C, pokój nr 2

- Dziale Pomocy - MOPS Radomsko, budynek A, pokój nr 9 i nr 2

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:30 do 15:30 (we wtorek od 7:30 do 17:00) pod adresem:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku

ul. Kościuszki 12a, 97-500 Radomsko

tel. 044 6832885 wew. 49

 

Zachęcamy wszystkich ze wskazanych terenów Radomska do zaangażowania się w akcję.

Więcej o:
mops pomoc
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE