Radomsko, Łódzkie 20.4o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

G. Zasempa: Mam realny plan, nie obietnice [wywiad]

Powiat
Tomasz Kolmasiak

O najważniejszych inwestycjach, odnawialnych źródłach energii, przyszłej współpracy z radnymi Tomasz Kolmasiak rozmawia z Grzegorzem Zasempą, kandydatem w II turze wyborów na wójta gminy Dobryszyce.

W jaki sposób przebiega końcówka Pańskiej kampanii wyborczej?
Obecnie spotykam się z mieszkańcami poszczególnych sołectw przedstawiając im swój program wyborczy. Niestety nie  jest to łatwe, gdyż pani wójt skutecznie przez całą kadencję 2014-2018 psuła oraz psuje podczas trwającej kampanii moją reputacje i zaufanie społeczne, jakie zdobyłem przez okres 10 lat służenia mieszkańcom jako radny gminy Dobryszyce - zaznaczam, że dwóch kadencjach wybrany jako radny z miejscowości Dobryszyce oraz kolejnych dwóch z msc., Borowiecko.

A jaki jest program na gminę? Jakich inwestycji w pierwszej kolejności oczekują mieszkańcy?
Przede wszystkim  gospodarne i przemyślane zarządzanie środkami publicznymi.
Jeśli chodzi o proponowane inwestycje to: skuteczne doprowadzenie wniosku na OZE (odnawialne źródła energii), gminy Dobryszyce  tak aby w końcu mieszkańcy naszej gminy poczuli, że mają włodarza, który dba o Ich dobro. Warto nadmienić, że Pani Wójt chwali się, że czekamy na rozstrzygnięcie złożonego już  wniosku, jednak jest to drugi wniosek. Pierwszy został odrzucony ze względów formalnych pomimo wskazania błędów i wezwania gminy do ich usunięcia, a za który gmina zapłaciła 29800 złotych.  Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że pani wójt nie rozliczając w/w firmy z nieudolne skonstruowanie wniosku powierzyła kolejny wniosek tej samej firmie za który gmina czyli „podatnicy”  zapłaciła kolejne ok 15 tys. złotych i mimo to tak naprawdę nie wiemy czy ten wniosek zostanie zaakceptowany. 

W swoim programie ma Pan również ujętą rozbudowę kanalizację.
Myślę w tym miejscu o wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę  kanalizacji całej miejscowości Blok Dobryszyce, następnie wykonanie począwszy od ul. Kochanowskiego do ul. Sportowej, ul. Kolejowa oraz sukcesywne włączanie wszystkich ulic w obrębie. Ponadto wykonanie projektu sieci oraz budowa kanalizacji w msc. Dobryszyce ul. Źródlana, Rajska, Zalesiczki wraz z osiedlem. Chcę także pozyskać ze środków tzw. zewnętrznych PROW i WFOŚiGW na zakup nowych przydomowych oczyszczalni dla indywidualnych odbiorców na terenach nie objętych koncepcją kanalizacji gminy  min. msc. Żaby, Borowa, Janów, Wiewiórów, Żarki, Ruda, Lefranów, Kol. Dobryszyce, Stępki, Malutkie, Biała Góra. Ważna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w msc. Dobryszyce - myślę tu o wybudowania dodatkowego zbiornika tzw. zlewnego co pozwoli na odbiór ścieków z oczyszczalni ekologicznych, należy nadmienić, że na dzień dzisiejszy w gminie Dobryszyce nie są przyjmowane tego typu ścieki, a mieszkańcy zmuszeni są do wywozu nieczystości przez zewnętrzne firmy poza Gminę za co płacą dużo wyższe kwoty. Kolejna sprawa to analiza oraz przygotowanie projektu na budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bloku Dobryszyce w celu stworzenia alternatywy dla ścieków przekazywanych/zrzucanych do sieci radomszczańskiej.

A sieć drogowa?
Najważniejsze zadania to budowa i modernizacja dróg i oświetlenia - modernizacja infrastruktury drogowej Dobryszyce - Rożny (chodnik ścieżka rowerowa), modernizacja drogi powiatowej Dobryszyce ul. Radomszczańskiej do Radomska ul. Sucharskiego wraz z chodnikiem (zadanie łączone z powiatem), budowa dróg w msc. Blok Dobryszyce ul. Północna, Akacjowa, Wiosenna, Dębowa, Zaciszna, a także modernizacja istniejącego już oświetlenia ulicznego polegająca na wymianie lamp na energooszczędne co pozwoli na oświetlanie naszych dróg i ulic przez całą noc. Potrzebna jest też budowa oświetlenia ulicznego na nowo powstałych osiedlach w msc. Blok. Dobryszyce, Dobryszyce, Malutkie.

Jakie jeszcze inwestycje znajdują się w Pańskim programie?
Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Dobryszycach, budowa świetlicy wiejskiej w msc. Blok Dobryszyce, rewitalizacja terenu przy OSP Dobryszyce, melioracja terenów rolniczych - odtwarzanie głównych kanałów odprowadzających wody opadowe w msc. Zdania Galonki Dobryszyce Wiewiórów, Stępki Kol. Dobryszyce, Zalesiczki oraz utworzenie strefy ekonomicznej - włączenie terenów w msc. Malutkie/Galonki do łódzkiej strefy przemysłowej, pozyskanie przedsiębiorców na inwestowanie w Gminie Dobryszyce.

Jest Pan doświadczonym samorządowcem, wieloletnim radnym, więc może Pan określić co do tej pory było w gminie Dobryszyce nie tak jak być powinno? Takie tematy były poruszane m.in. na ostatniej sesji absolutoryjnej dla obecnej włodarz – Małgorzaty Dzwonek.
Jest to jak już nadmieniłem duża niegospodarność np. przydzielanie przydomowych oczyszczalni ścieków na tereny, na których istnieje już sieć kanalizacji lub taka sieć jest przewidywana. Dużą niegospodarnością jest również kwestia dotycząca wyliczenia stawek na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, gdzie decyzją obecnej pani wójt taką stawkę wyliczyła firma zewnętrzna za kwotę „bagatela” 11800 złotych, a jak wiem z przekazu, to w gminach powiatu radomszczańskiego  wykonywali to pracownicy urzędu lub jednostek organizacyjnych w ramach zakresu obowiązków.
Myślę, że mógł bym napisać książkę na temat niegospodarności wójta posiadając taka wiedzę.  

Czy skład nowej Rady Gminy pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój gminy, ale także na dobrą współpracę z wójtem?
Szanowny panie redaktorze musimy pamiętać, że składu Rady Gminy nie wybiera sobie wójt tylko jest to wybór społeczny, który trzeba uszanować. Osobiście  wierzę w to, że każdy z nowo wybranych Radnych ma wiele dobrych  cech, które pozwolą aby w sposób merytoryczny i skuteczny podejmowali tylko słuszne decyzje. Warto również nadmienić, że siedmiu Radnych zostało wybranych  na reelekcję, a którzy posłużą swoim doświadczeniem nowo wybranym. Jeśli miałbym się odnieść do współpracy to powiem krótko: w gminach takich jak nasza czyli małych nikt nie głosował na żadne ugrupowanie polityczne czy społeczne tylko na osobę i wiem, że każdy radny bez względu na opcje polityczną chce zrobić dla tej gminy coś dobrego, a jeśli wyborcy w drugiej turze mi zaufają to z wielką przyjemnością pomogę tej nowo wybranej Radzie, a by przy okazji kolejnych wyborów samorządowych Mieszkańcy Gminy Dobryszyce nie musieli się zastanawiać na kogo oddać głos.

Czego mógłby Pan życzyć swej kontrkandydatce?
Życzę Pani Wójt aby nauczyła się mówić prawdę jeśli nawet była to najgorsza prawda, ponieważ  „najgorsza prawda jest lepsza od najpiękniejszego kłamstwa”. Jeśli pan pozwoli to odniosę się do kilku kłamstw, które krążą na mój temat wśród mieszkańców gminy m.in. to że jak zostanę wójtem to zamknę szkołę w Bloku Dobryszyce. Jest to nieprawda, gdyż jestem jednym z wielu rodziców, których dzieci uczęszczają do tej szkoły i leży mi na sercu dobro naszej szkoły. Powiem więcej w przypadku wyboru na stanowisko wójta będę robił wszystko aby tą szkołę jeszcze rozbudować o kolejne oddziały.
Odniosę się również do wystąpienia pani wójt w telewizji NTL, w którym to tak pięknie mówiła, „kłamała” w kontekście np. budowy tylko wodociągu na ul. Brzozowej lecz w protokołach z sesji rady Gminy mowa jest również o budowie kanalizacji w pole..., czy zadłużenia za wodę.
Odsyłam do mojej strony na facebook tam jest pięknie wszystko opisane np. przez byłego już wójta gminy Dobryszyce. Pozdrawiam pana redaktora słuchaczy, czytelników, a w szczególności mieszkańców gminy Dobryszyce.
Dziękuję za rozmowę.

komentarze