Biała wstążka symbolem kampanii przeciwdziałania przemocy

Kampania Stop Przemocy skierowana jest do dzieci i kobiet. W tym roku rozszerzona zostaje o osoby starsze i niepełnosprawne. W Radomsku kampania rusza 26 listopada. Szczegóły omówiono na konferencji 22 listopada w Urzędzie Miasta.

O początkach powstawania ruchu przeciwdziałającemu przemocy mówił prezydent Jarosław Ferenc.

- Kampanię Stop przemocy wobec kobiet to bardzo ważny problem społeczny. Akcja ta jest akcją ogólnoświatową. Inaugurowana jest w ponad 60 krajach świata. Ma swoją genezę w roku 1989, kiedy w Kanadzie doszło do brutalnego ataku na kobiety. I od 1991 w Kanadzie została ona rozpoczęta. Osoby, które biorą udział w kampanii na znak solidarności noszą białą wstążeczkę
- mówił Jarosław Ferenc.

Kierownik Centrum Aktywności Społecznej z miejskiego magistratu Wioletta Marcinkowska mówiła o szczegółach akcji i o zaplanowanych działaniach w Radomsku.

- W tym roku chcemy rozpocząć kolejną kampanię przemocową. Symbol białej wstążeczki to jest symbol niewinności i jest symbolem przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. My chcemy w tym roku również oprócz kobiet do całej naszej akcji informacyjnej włączyć również seniorów, osoby niepełnosprawne. W ramach kampanii chcemy przeprowadzić szereg działań, które mam nadzieję przyciągną mieszkańców. To będą takie działania, podczas których możemy sobie porozmawiać na spokojnie o przemocy, jakie są objawy. Chcemy do tego zaprosić wielu specjalistów i ekspertów z instytucji, które są autorytetem w tej materii
- mówiła Wioletta Marcinkowska.

W kampanię włączył się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku.

- Ta kampania uzupełni też działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Interdyscyplinarnego, który czyni różnego rodzaju starania właśnie w uświadamianiu dzieci, młodzieży, osób słabszych, w tym też i kobiet. Wzmocni czujność zarówno społeczeństwa, jak i osób, które pracują z osobami doznającymi przemocy
- mówił dyrektor MOPS Andrzej Barszcz.

Od 2011 roku w kampanię angażuje się też Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Więcej o:
mkrpa przemoc przemoc w rodzinie mkrpa radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE