Radomsko, Łódzkie 15.4o Poniedziałek, 20 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

B. Nowak: Bądźmy ponad podziałami [wywiad]

Powiat
Tomasz Kolmasiak

O tym czy dotychczasowy wójt Bogdan Witaszczyk będzie sekretarzem gminy Wielgomłyny, o pracy ponad podziałami na rzecz samorządu, planowanych inwestycjach i pozyskiwaniu środków unijnych Tomasz Kolmasiak rozmawia z Bożeną Nowak, kandydatką na urząd wójta gminy Wielgomłyny w II turze wyborów.

W jaki sposób prowadzi Pani końcówkę swojej kampanii wyborczej?
Ostatnie dni kampanii wyborczej poświęcam na spotkania i rozmowy z mieszkańcami. Jest to najgorętszy okres walki o głosy i jednocześnie bardzo ważny dla mnie czas – chcę go w pełni wykorzystać tak, aby służyć Mieszkańcom godnie i lojalnie wobec nich samych, ale i samej siebie.

Ma Pani jakieś różnice zdań, zastrzeżenia do kampanii prowadzonej przez kontrkandydatkę?
W trakcie prowadzonej kampanii wyborczej pojawiło się wiele plotek i oszczerstw, które miały na celu wprowadzenie wyborców w błąd i zdyskredytowanie mojej osoby w ich oczach. Mam także wiele zastrzeżeń odnośnie planów inwestycyjnych . Tylko osoba bez doświadczenia w samorządzie, nie znająca realnie możliwości budżetu gminy, jak również patrząca utopijnie na sprawy sprawowania tak ważnej funkcji jaką jest Wójt Gminy może obiecywać aż tak wiele. Jestem zaniepokojona sytuacją rozpowszechniania wśród mieszkańców naszej gminy informacji o możliwości wprowadzenia braku opłat za wodę, ścieki oraz odbiór śmieci w naszej gminie. Bardzo przykry jest dla mnie fakt, iż Mieszkańcom obiecuje się nowe stanowiska pracy tylko po to, aby zyskać ich głos.
      
Jaka będzie pierwsza decyzja po objęciu stanowiska Wójta?
Pierwszą decyzją musi być ogłoszenie konkursu na stanowisko Sekretarza Gminy.
      
Czy prawdziwe są pogłoski, iż zatrudni Pani dotychczasowego Wójta Bogdana Witaszczyka na stanowisko sekretarza?
Pragnę zdementować pogłoski o rzekomej zamianie miejsc jakie mają nastąpić po wyborach pomiędzy mną, a obecnym Wójtem Gminy. Docierają do mnie sygnały, iż moja kandydatura na Wójta jest fikcją i że nie będę rządzić samodzielnie, oraz o rzekomym zatrudnianiu obecnego Wójta. Wszystkim tym plotkom stanowczo zaprzeczam.
      
Jakie najważniejsze inwestycje są w Pani programie wyborczym?
Trzeba skupić się na kontynuacji i zakończeniu rozpoczętych już inwestycji. Priorytetem jest bezpieczeństwo naszych Mieszkańców, a więc drogi, chodniki, zakup nowego autobusu do dowozu dzieci do szkół. Utworzenie od stycznia 2019 roku dziesięciogodzinnego przedszkola. Należy szczególny nacisk położyć także na: rozwój infrastruktury sportowej w naszej Gminie poprzez modernizację boiska i pomieszczeń sportowych w Krzętowie oraz wsparcie w funkcjonowaniu Klubów Sportowych w Niedośpielinie i Krzętowie, rozpoczęcie budowy boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wielgomłynach zgodnie z posiadaną już dokumentacją, budowa siłowni zewnętrznych i placów zabaw na terenie gminy, rewitalizacja wsi, pomoc mieszkańcom Gminy w pozyskiwaniu środków finansowych z programów rządowych poprzez utworzenie zespołu pn. „ Centrum Kompetencyjne Programów Rządowych – wsparcie w pozyskiwaniu środków finansowych”.

Czy te świetlice w każdej miejscowości to dobry czy zły pomysł?
Uważam powstawanie bądź modernizowanie istniejących już budynków świetlic wiejskich za bardzo dobry pomysł. Budynki te służą mieszkańcom danego sołectwa. Istnieje wiele pomysłów na wykorzystanie takiego potencjału: może to być miejsce spotkań, organizacji szkoleń, zajęć sportowych typu fitness, zumba, zajęć dla dzieci i młodzieży, organizacji uroczystości rodzinnych, ferii zimowych i letnich dla dzieci, itp.

Będzie Pani pozyskiwać środki unijne? Jeżeli tak, to na co w pierwszej kolejności?
Tak jak już wspomniałam wszystkie inwestycje, które mają poprawić bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.
      
A jak wygląda sprawa z nową Rada Gminy – uda się stworzyć większość zdolną do stabilnych rządów?
Bądźmy poza podziałami, poza partią polityczną – dobro gminy najważniejsze. Odrzućmy manipulację i kłamstwa - postawmy na wiarę w uczciwość, doświadczenie i lojalność wobec składanych obietnic. Każdy z nowo wybranych Radnych składał obietnice swoim wyborcom i myślę, że nie będzie podziałów i uda nam się stworzyć stabilizację – tak jak brzmi hasło przewodnie mojej kampanii wyborczej: Zawsze razem, nigdy przeciw sobie!

I na koniec pytanie o potencjał turystyczny gminy związany m.in. z przepływającą na wschodnich rubieżach rzeką Pilicą. Jak będzie go Pani wykorzystywać na rzecz promocji gminy?
Potencjał ten uważam, że został już częściowo wykorzystany poprzez zagospodarowanie turystyczne terenów rzeki Pilicy na odcinku od Maluszyna (Gmina Żytno) do Sulejowa poprzez utworzenie kajakowego szlaku wodnego o długości 79,20 km oraz budowę infrastruktury stanic kajakowych oraz zagospodarowanie terenów wokół stanic. Celem projektu jest dynamiczny rozwój turystyki kajakowej na obszarze funkcjonalnym rzeki Pilicy poprzez budowę nowej infrastruktury. Wybudowanie stanicy kajakowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzętów dało wszystkim mieszkańcom fantastyczne miejsce niedzielnych spotkań, oraz bazę dla rozwoju gastronomii i turystyki w naszej Gminie.
Dziękuję za rozmowę.

komentarze